Proč provádět snížení nebo zvýšení pH vody v bazénu

Proč je důležitá správná alkalita

Alkalita je velmi důležitý parametr bazénové vody. Zjednodušeně řečeno to znamená, kolik je v ní rozpuštěno tzv. bazických sloučenin. V našich podmínkách jde především o uhličitan vápenatý, který je nejrozšířenějším uhličitanem zejména v nížinách, tedy v okolí velkých měst. V horských oblastech jeho koncentrace klesá na minimum, stejně jako tvrdost vody.
koupající se lidé v termálním bazénu

Ideální hodnota alkality by měla odpovídat rozmezí od 80 do 120 mg na litr vody, v bazénech se zjišťuje speciálními testery, i když nejpřesnější způsob je pomocí fotometrie. Pokud je hodnota optimální, voda má schopnost vyrovnávat výkyvy pH do stabilní polohy, v případě vyšší nebo nižší, může kyselost a zásaditost kolísat, a to má pak nepřímý vliv na využívání prostředků bazénové chemie. Správné pH je totiž podmínkou, aby byly tyto desinfekční prostředky aplikovány správně. K udržování vhodné koncentrace uhličitanů ve vodě slouží přípravky, které snižují nebo zvyšují jejich množství.
hotelový bazén

Bez správného pH to nepůjde

Zásaditost nebo kyselost vody je hlavní určující parametr její kvality pro využívání chemických prostředků na bázi chlóru, případně bromu. Musí být bezpodmínečně udržována mezi 6,8 a 7,4. Jestliže tuto mez překročí, pak bude příliš zásaditá a bude na sebe vázat zejména vápenité usazeniny, které pak vytvoří mléčný zákal, a o křišťálové čistotě si můžete nechat jen zdát. Zároveň v ní budou chlorové přípravky (i na bázi mořské soli) nerozpuštěné a nebude to prospívat ani vašemu zdraví. Příliš velká kyselost také není ideální, bude vést k dráždění sliznic a pokožky a k poškozování povrchu kovových i nekovových částí nádrže (koroze a blednutí plastů).

Hodnoty pH se kontrolují různými druhy testerů, a to zhruba jednou za týden, v teplém slunečném počasí častěji. K optimalizaci hodnot slouží přípravky pro zvýšení pH vody v bazénu, případně pro její snížení. Označují se obchodními názvy pH plus nebo mínus.