Ubytování v Lednici můžete spojit s výlety vlakem


Lednicko-valtický areál je pojem, který zná mnoho návštěvníků jižní https://www.psc.cz/cz/jihocesky-kraj/ceske-budejovice/ceske-budejovice/jizni/ Moravy z České republiky i ze zahraničí. Míříme do těchto míst za poznáním překrásné krajiny na rozloze několika stovek hektarů, vybudované šlechtickým rodem Lichtenštejnů. Součástí tamního pobytu se může stát i komfortní ubytování Lednice Lednice Galant v blízkosti lednického zámku, které vás příjemně naladí na výlety po okolí. A pokud jste milovníky cykloturistiky, je rovinatý terén ideálním místem pro rodinné putování mezi přírodními i historickými skvosty.hyacinty na popředí lednického zámku

NPR Lednické rybníky

Uvnitř Lednicko-valtického areálu se nachází mimo jiné i soustava vzájemně propojených rybníků. Je jich celkem pět a většinu z nich zásobuje vodou potok Včelínek. Na sever od zámku je to Zámecký rybník a na jihu u obce Hlohovec rybníky Mlýnský, Prostřední, Hlohovecký a Nesyt. Nesyt je zároveň největším rybníkem na území Moravy, celková vodní plocha této rybniční soustavy zaujímá přibližně 520 hektarů. Rybníky nejsou primárně určené pro chov ryb, ale slouží jako přírodní rezervoár pro hnízdění vodních ptáků a zároveň jako dočasný úkryt pro migrující ptactvo, které vždy na podzim směřuje do teplých krajin na jihu Evropy a severu Afriky. Napříč i podél vodních ploch vede několik turistických tras a cyklostezek a také naučná stezka Lednické rybníky. Mezi Mlýnským a Prostředním rybníkem vede železniční trať, která je vhodná pro netradiční poznávací výlet zdejší malebné oblasti.vlaková trať

Železniční trať č. 247 Boří les – Lednice

Téměř 120 let je zde v provozu vlaková trať, která v hlavní letní turistické sezoně převáží zájemce napříč areálem. Je dlouhá necelých 10 kilometrů a motorové vozy zastavují ve stanicích Poštorná, Boří les a Lednice. Všechny nádražní objekty jsou památkově chráněny, byly vystavěny na konci 19. století z pálených cihel zhotovených v cihelně v Poštorné, jejichž speciální glazura tvoří nezvyklou ornamentální výzdobu.