Učení mučení?

Bez učení se prostě neobejdete, pokud to nechcete někam dotáhnout, a to v jakémkoliv věku. Na rozdíl od našich prababiček a pradědečků to máme přeci jen díky moderní technice o něco jednodušší a možností nepočítaně, a to hlavně co se týká internetu.
dítě, babka a kočka
Pokud jste běžnými uživateli internetové sítě, jistě vaše kroky několikrát zamířily na Wikipedii nebo Connexions, což jsou takové mega obrovské lexikony, kde najdete snad úplně všechno, po čem vaše srdce prahne nebo jste k tomu „donuceni“ okolnostmi. Webové stránky, kde jsou shromážděna neuvěřitelná množství informací, jsou tvořena nejen příspěvky tvůrců samotných, ale i příspěvky návštěvníků webů.
Z počátku se k těmto „encyklopediím“ spousta lidí nestavěla příliš optimisticky. Až čas však ukázal, jak dalece zasáhly celý svět a jak nadále vzkvétají a rozšiřují se.
Ceny knih a potažmo i učebnic nejsou nijak malé, to poznal každý, kdo má dítě školou povinné nebo se chce dál sám vzdělávat. Asi by se našel jen stěží ten, kdo by nepřivítal možnost dostupnosti učebnic nebo pracovních sešitů v elektronické podobě. Odpadnout by také mohla jazyková bariéra, program, který by byl schopen text v knize přeložit do požadovaného jazyka, nemusí být v budoucnu jen pouhým snem.
chlapci a globus
Podobně by tomu mohlo být i v knihách, které se zabývají přírodními vědami. Zdaleka není všechno probádáno, v elektronické formě by nebyl problém přidávat nové poznatky a objevy vědců a mít tak stále na dosah aktuální informace.
Vzdělání je přece jednou z podstatných věcí, které bychom měli svým potomkům umožnit. Bylo by tak umožněno těm, kdo chtějí dále předávat své znalosti, aby je mohly šířit mezi co největší skupinu. Vzdělání jako takové by dosáhlo jiných rozměrů a možná se v budoucnosti dočkáme i toho, že učebnice, tak jak je dnes známe, se stanou jen vzdálenou vzpomínkou na minulost.