Administrujeme za vás

Socialistické zřízení, které v naší republice fungovalo do listopadových změn v roce 1989, bylo v přímém rozporu s podporou soukromého podnikání a naopak, režim toto potíral a kriminalizoval. V nejčernějších dobách bývalého režimu v padesátých letech byl soukromý podnikatel, či vlastník nějaké firmy, či firmičky stavěn na úroveň vlastizrádce a kriminálníka nejhrubšího zrna a tomu také odpovídaly neskutečné tresty a samozřejmostí bylo i postihování rodin a ztráta majetku i společenského kreditu.

administrativa

Díky změnám v roce 1989, kdy probíhala tzv. Sametová revoluce, se vrátil rozvoj soukromého podnikání, byly zakládány první obchodní společnosti a ještě v plenkách byl i obchod s firmami samotnými, coby předmětem podnikání. Doba to byla nelehká a nebylo na co navazovat, protože vazby z minula byly zpřetrhány a generace, která mohla předávat zkušenosti, mnohdy už rezignovala a ambice pohřbila tvrdá perzekuce bývalého režimu a mnohdy i věk. V mnoha případech nebylo možné navázat kontinuálně, ani na bývalé podnikání, protože mnoho restituovaných objektů a výrobních zařízení, byla po vládě lidu v takovém stavu, že navázat na tradice, nebylo ani možné. Toto je naštěstí už za námi a podnikání se vyléčilo z dětských nemocí a zaujalo důstojnou pozici ve společnosti. Pro národohospodářskou ekonomiku se podnikání stalo základním kamenem.

online

S rozvojem podnikatelského prostředí se od původního, převážně živnostenského podnikání začalo přecházet na sofistikovanější druhy soukromého podnikání, které přináší mnoho výhod a začaly se zakládat firmy a akciové společnosti. Společně s tímto e rozvíjel paralelně i trh na pomoc při prodeji těchto firem, při jejich zakládání, objevily se i první virtuální sídla s poskytováním prostor pro jednání, či schůze. Rozhýbání tohoto byznysu umožnilo přerod mnohých živnostníků, v dnes prosperující střední, či velké firmy, protože firmy poskytující tento servis vlastně působily i osvětově, protože jak jsme zmínili, vazby na předválečné a krátce poválečné podnikání byly zpřetrhány a obecné povědomí o této problematice, bylo velmi nízké. Naše společnost se věnuje této tématice, nejenom na území České republiky, ale má přesah i do Polska. Firma na prodej v Ostravě i na dalších místech Česka a Polska, vám poskytne veškerý servis a komfort. Více informací o našich službách a kontakty, najdete na našich webových stránkách.

Budeme se těšit.