Budoucí stav paliv

Naprostá většina automobilů v současné době ke svému pohonu používá motory, co spalují benzín nebo naftu. Ty se vytváří pomocí ropy, což je fosilní palivo – a ty, čirou náhodou, patří mezi neobnovitelné zdroje. Ropa jako taková by měla dle několika odborných studií dojít přibližně za šedesát let. A to se jedná o optimistickou verzi. Řešení? Přejděte na alternativní paliva, a ještě šetřete přírodu.

dobíjení elektromobilu
Vodík                             

Pravděpodobně palivo s nejnadějnější budoucností. Současné motory by se pro jeho potřeby nemuseli příliš upravovat, a je ještě ekologičtější než elektromobily, protože do ovzduší vypouští pouze vodní páru. Problém? Složitá výroba, kdy je potřeba vodík stlačit do nádoby a zkapalnit. I na tom ale už vědci pracují.


Elektromobily

Již zmiňované elektromobily, kterých po našich silnicích a dálnicích už pár jezdí. Idea je skutečně prostá – večer přijedete z práce, zastrčíte zásuvku a ráno můžete vyrazit s plnou baterií. Elektrický pohon je skutečně velice ekologický, co ovšem ekologické není, je výroba elektrické energie, která je závislá na fosilních palivech. Jako řešení se tedy zatím jeví hledání ekologičtější výroby elektrické energie.

dobíjecí stanice pro elektromobily
Biopaliva

Tady se o zas až tak horké téma nejedná. Biopaliv je sice spoustu, vznikají především z bio odpadu, ale většinou je stejně k jejich provozu potřeba fosilních paliv. Předpokládalo se, že se razantně sníží počet CO2 vypouštěných do ovzduší, ale nejnovější studie ukázaly, že to v případě biopaliv není tak úplně pravda.

Sečteno podtrženo, jednoho krásného dne, budeme muset opustit od dlouho používaných fosilních paliv a přeskočit na nějaké alternativní palivo, byť by to bylo i s malou pomocí například zemního plynu. Vzhledem k emisím vypouštěným do ovzduší se pravděpodobně bude také jednat o ekologicky přijatelná paliva. Je jedním z budoucích tahounů ekonomiky a automobilového průmyslu nějaká z uvedených možností? Nebo se vědci do „pádu“ ropy dostanou k ještě přijatelnějším možnostem?