Co je to podnikový informační systém

Informace jsou pro nás životně důležité. A to platí nejen o lidech, ale o všech živých organismech. Všichni informace nějakým způsobem přijímáme a podle nich se zařizujeme. My lidé přijímáme 70 % všeho, co nám okolí sděluje, zrakem a sluchem. Pro nás jsou těmi nejdůležitějšími smysly. To ovšem neznamená, že ty ostatní by byly neužitečné.klávesnice s otazníkem

Informace jsou to, co nám zachraňuje život den co den. Přecházíme ulici a vidíme, zda se blíží auto, případně jakou rychlostí. Pokud jdeme, vidíme, kde je například sráz a vyvarujeme se tak pádu. A nejen to. Při řízení sledujeme světla na semaforu, čímž se vyhneme dopravní nehodě.

Jak je vidět, informace jsou pro nás životně důležité. Ovšem to platí i pro jakýkoliv podnik. Koneckonců, jde v přeneseném slova smyslu také o jistý druh organismu. A i zde je nutné, aby mezi sebou jednotlivé části komunikovaly. K tomu slouží podnikový informační systém.

Ten zajišťuje, že jsou důležitá data předávána přesně, správně a včas mezi odpovědnými pracovníky. Také jej využívá, pokud je potřeba poslat zprávu všem zaměstnancům. Jakou má ale podobu?

V dnešní době se jedná především o elektronickou komunikaci, a to hlavně prostřednictvím firemního e-mailu. Ovšem to není jediný způsob. Koneckonců, pracovník jej může zapomenout napsat, či tam nechtěně uvést špatné údaje.

Proto jsou tu i sdílené programy, kdy se například data, která jeden z pracovníků zapíše, objeví u všech ostatních kolegů, kteří daný software mají. Výhodou je, že přenos dat je rychlý, přesný a okamžitý. Navíc ani nevyžaduje, abychom nezapomněli předat ony zprávy kolegům. Celý proces je automatizovaný.svět stvořený z jedniček a nul

Toho se využívá například ve skladech, kdy ten, kdo má například službu na příjmu, naskenuje čárový kód z faktury při převzetí zboží, a program vše automaticky zpracuje a upraví stav zásob. To potom vidí ostatní, kteří s těmito údaji pak dále pracují.

To ovšem neznamená, že by klasická komunikace mezi dvěma lidmi byla zatracovaná na úkor elektroniky. Tak tomu není a ve firmách má stále své místo. Je to totiž základ a myslím, že tomu tak i zůstane.