Filozofie sportu

Za jeden takový počin v historii naší civilizace považuji vznik sportu. Nejedná se však a sport jako takový, jehož kořeny můžeme hledat ve starověkém Řecku, Římě, ale i u národu o něco starších. V té době se sportu věnovala jen velmi malá skupina lidí, přirovnatelná k dnešním „Leistungssportler“, tedy k vrcholovým výkonnostním profesionálům. V té době ještě předváděli svou sílu, obratnost a rychlost pro potěšení přihlížejících.
boxerský zápas

Je to naprosto logické, že obyčejný člověk v naší historii neměl na podobného koníčka čas, obecně lidé hobby nemívali. Změnu však přinesla dobře známá a často zmiňovaná průmyslová revoluce. Není to však jediný aspekt, který zpříjemnil naše životy. S nástupem strojů a automatizací výroby přišla velká změna. Také došlo k přesunu mas ekonomicky aktivního obyvatelstva. Pracující síla, která dříve působila především v priméru a sekundéru, se přesunula do terciéru. Lidé nevykonávali náročné a vyčerpávající práce, tak jako to bylo předtím. Těžkou práci na poli teď za ně, alespoň do určité míry, zvládli stroje. Zaměstnání se stala spíše sedavými, zaměstnanci se přesunuli do kanceláří a množství pohybu, který vykonají denně se rapidně zmenšilo. Proto bylo nutné, aby našli jiný způsob, jak zaměstnat i své tělo. Měli jsme nově dost času a dost energie věnovat se fyzické aktivitě v našem volném tělo. Lidský organismus totiž pohyb potřebuje. Potřebujeme se někde vybít. Pohyb způsobuje v našem těle vyplavování hormonu endorfinu, který bývá někdy přezdívám na „hormon štěstí“. Proto se člověk cítí po výkonu vesele a někdy má pocit, že dokonce disponuje větším množstvím energie než předtím. V minulosti vlastně bylo pro náš vývoj zásadní, abychom měli potěšení z fyzické námahy, líný živočich by to sám daleko nedotáhnul.
silueta skokana

Dnes proto existuje nepřeberné množství sportovních aktivit, kterým se člověk ve svém volném čase může věnovat, proto si každý jistě najde to své. Sport je samozřejmě velmi důležitý i pro naše zdraví jako celek a je jedním z hlavních koníčku, který přispívá k dlouhověkosti.