Vaše komíny potřebují stálou péči.

Jako není radno podceňovat kontroly kotlů, tak také komíny potřebují určitou péči. A je to možná častěji, než se domníváme. Bohužel i tak mnoho z nás takové kontroly opomíjí.
Pojďme si tedy udělat přehled, jak by to mělo vypadat.
 
Komplexní péče zahrnuje:
1.       čištění spalinové cesty
2.       kontrolu spalinové cesty
3.       výběr pevných a znečišťujících částí
 
Čištění a kontrolaje závislá na výkonu připojeného spotřebiče paliv (tedy kotlů) a na druhu paliva, díky kterému spotřebič topí.
 
Výkon spotřebiče paliv dělíme:
·         do 50 kW a včetně
·         nad 50 kW
 
Druh paliva:
–          pevné
–          plynné
–          kapalné
 
50 kW
Při běžném sezónním provozu se čištění spalinové cesty provádí – pevná paliva2x za období.
Při celoročním provozu pak až 3x za dané období.
Kontrolase provádí pouze jednou.
 
U plynových paliv se vše provádí pouze jednou jak u sezónního, tak u celoročního provozu.
 
Kapalná palivavyžadují čištění spalinových cest 3x při použití sezónním i celoročním, kontrolu pak jenom 1x.
Výběr závadných částíse u všech druhů paliv a za celé roční období provádí 1x.

50 kW a více
U pevných palivse kontrola a čištění při sezónním a celoročním provozu provádí 2x. Výběr závadných částí by mělo proběhnout2x sezónně i celoročně.

Kapalná a plynnápaliva vyžadují kontrolu a čištění 1x, výběr znečišťujících částí také postačí 1x za celý rok.
Při výkonu nad 50kW přibývá ještě čištění spotřebiče paliv.
Spotřebiče na pevná paliva vyžadují vyčištění 2x za sezónu nebo celý rok.

U spotřebičů na kapalná či plynná paliva se řídíme podle návodu od výrobce.
Kromě těchto nám nejvíce známých úkonů kominíků ale do kominických služeb spadá mnohem více.
·         revize spalinových cest
·         posouzení stavu spalinových cest
·         vložkování komínů
·         stavby a montáže nových komínů
·         montáže kouřovodů
·         odstraňování závad spalinových cest
·         montáže spalinových cest pro krby
·         sanace komínů
·         technické poradenství
·         frézování komínů
 
Kominické služby zahrnují opravdu hodně aktivit, které se Vám se mohou hodit nejen na podzim.