Životní alternativa

Jednou z výhod demokracie je skutečnost, že máme právo si žít tak, jak uznáme za vhodné. Samozřejmě za předpokladu, že náš způsob života nenarušuje život někoho druhého. Jedno moudro praví, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Bez akceptace této skutečnosti je naše svoboda bezohledným egoismem.
lidé ve městě
Mnoho lidí si neuvědomuje, že právě toto představuje podstatu demokracie. Dříve lidé měli vše tak říkajíc podle šablony přesně dané. Ať už to byly náboženské nebo ideologické autority, lidé vždy museli žít a fungovat podle určitého mustru, ať se jim to líbilo či nikoli. V minulosti dokonce byli striktně vázáni k jednomu místu, neexistovalo třeba, aby se jen tak na základě svého rozhodnutí odcestovali do jiného kraje.
láhve před sluncem
Náš životní styl se časem vyprofiluje. Vytvoříme si vlastní alternativu. Je dobré si dělat čas od času takovou malou rekapitulaci toho, jaké životní hodnoty nám imponují a jaké Vás naopak odrazují. Určitě není na škodu, pokud si třeba dokážete stanovit určité životní vzory a antiviry. Záporný příklad může mít také svůj velký smysl. Dokážete si díky tomu jasně stanovit, proč nechcete jít takovou cestou. Usnadní Vám to zkonkretizovat si celý problém. Příklady táhnou, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že je to Váš život. Je dobré hledat inspiraci u druhých, u lidí, kterých si vážíte, ale nikdy se nesnažte někoho kopírovat. Vznikla by z toho jen karikatura.
Je pravda, že v současnosti nám Evropská unie ráda také velí, co smíme a co nikoli a je docela možné, že současná forma evropské byrokracie se může zvrtnout v totalitní prvky a určitě je v našem zájmu, aby k tomu nedocházelo. Existence Evropské unie má svůj hluboký význam v tom smyslu, že kdo spolu obchoduje, ten spolu neválčí. Tato ekonomická kooperace udržuje Evropu silnou a obranyschopnou.