3x PPP. Poruchy příjmu potravy

Hlídat si štíhlou postavu, bát se přibrat, často cvičit, aby tělo zůstalo dokonalé a bez jediného gramu tuku. Nejprve banální záležitost, která se však může nečekaně přehoupnout do tragického konce. Hladovění nebo naopak přejídání se – to jsou nejčastější poruchy příjmu potravy. Kdy je nejvyšší čas vyhledat odbornou pomoc?

PPP jsou psychická onemocnění, která se pro nemocné může stát bludným kruhem. Trpět jimi může opravdu každý, bez rozdílu věku, pohlaví i životní úrovně. Nejčastěji jimi ale trpí dívky v období puberty, ovšem postihnout můžou i lidi kolem čtyřicátého roku, a to například z důvodu touhy a snahy být dokonalí. Bohužel tyto nemoci mohou trvat i několik let, někdy dokonce i celý život, protože se je nepodaří zcela vyléčit a stále tak existuje riziko jejich návratu.

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
·         MENTÁLNÍ ANOREXIE. Projevuje se zkresleným vnímáním vlastního těla. Postižení mají silný strach z obezity. Záměrně udržují svou podváhu pomocí hladovění, zvracení, nadměrným cvičením nebo používáním projímadel. Nemoc nastupuje nejčastěji v pubertě a postihuje nejčastěji dívky, které si navzdory podváze připadají tlusté.
·         MENTÁLNÍ BULIMIE. Projevuje se naopak touhou po jídle a záchvaty přejídání, které jsou však následovány zvracením z důvodu zbavit se zkonzumovaného jídla. Někdy se střídá výrazné omezení přísunu potravy. Postižení neustále usilují o hubnutí. Nemoc postihuje především ženy a dívky ve věku dospívání.
·         ZÁCHVATOVITÉ PŘEJÍDÁNÍ. Toto onemocnění vede k rozvoji obezity. Projevuje se vysokým přejídáním, které je spojeno s psychickými poruchami, například s prožitým stresem, depresemi, nespokojeností se sebou. Častou příčinou také bývá nevyvážené stravování. Nemoc postihuje obě pohlaví. Rozvinout se může v jakémkoliv věku.

PPP jsou zdraví velmi nebezpečné, a pokud nejsou léčeny, mohou způsobit vážnou nemoc až smrt.
Pokud máte pocit, že se tyto nemoci týkají někoho z vašich blízkých nebo známých, zvažte, zda by nepotřebovali lékařskou pomoc. Všímejte si jejich vztahu k jídlu, nálad i jejich chování. Orientačně tak můžete odhadnout míru jejich nemoci.