Zelená Paříž?

Zákaz vjezdu pro autobusy, autokary a nákladní automobily nad 3,5 tuny, která byla uvedena do provozu před 1. říjnem 2001, nesmí do centra Paříže již od září 2015. Tento zákaz pro ně platí denně, a to včetně víkendů v době od 8:00 do 20:00 hodin. Právě staré autobusy a nákladní auta tvořily zhruba asi 15 procent celkové dopravy ve francouzském hlavním městě.

eiffelovka
 
            Zavádění ekologických zón v mnoha evropských městech je již několik let jedním ze způsobů, jak se jejich radnice snaží snížit znečištěné ovzduší, způsobené právě silným automobilovým provozem. A proto nyní, na seznam měst s ekologickými zónami, nově přibyla i Paříž.
 
            Město nad Seinou totiž od července loňského roku rozhodlo o šesti ekologických plaketách, které musí automobily povinně mít. Rozhodnutí je konkrétně takové, že nejvýše v této stupnici, jsou zařazeny elektromobily, a naopak do oněch 6 stupňů už vůbec nepatří vozidla vyrobená před rokem 1997 a také motocykly vyrobené před rokem 1990. Jinými slovy: všechny tyto staré dopravní prostředky již od loňského července vůbec nemají v pařížských ulicích co dělat. Dle statistiky se očekává, že by to mělo přinést zlepšení zejména v tom, že do Paříže již nebude mít přístup zhruba 10 procent ze současného počtu všech vozidel.

paříž
 
            Bohužel se však prakticky ihned po zveřejnění zavedení ekologických zón zjistilo, že tento dlouhodobý plán na zlepšení ovzduší a života obyvatel ve městě, obsahuje některé nedostatky. Z tohoto důvodu, byl proto ihned po jeho zavedení, stanoven tříměsíční odklad jeho platnosti. Po tuto dobu policisté jen fakticky upozorňovali řidiče na skutečnost, že ekologickou plaketu nemají. Ovšem po uplynutí této lhůty, tedy od října loňského roku, policisté opustili od domluvy a již následovala pokuta ve výši 35 eur. A pokuty za chybějící plaketu na automobilu nebo jednostopém vozidle se zvyšují. Od ledna 2017 se totiž tato pokuta, vyšplhala až na 69 eur a pro nákladní automobily dokonce na nemalých135 eur.
 
Zatím však není jasné, jak se bude hledět na cizince přijíždějící svými vozidly do metropole. To je zatím v jednání a dosud nepadlo žádné pravomocné rozhodnutí. Tato skutečnost se tedy zákonitě vztahuje i na české motorizované turisty. Na ustanovení, od kdy budou i pro cizí motoristy ekologické zóny platit, kde získají emisní plakety a taká jaká bude pro cizince cena, si tedy budeme muset ještě asi nějakou dobu počkat.

oblouk
 
            Co však již dnes rozhodnuto prakticky je, že ekologická pravidla se budou stupňovat. Podle plánů vedení města a francouzského ministerstva životního prostředí do roku 2020 nevjedou do Paříže už ani vozy vyrobené před rokem 2011. Centrum Paříže by pak v budoucnu mělo být dostupné pouze autům s ekologickými spalovacími motory, hybridním vozidlům a samozřejmě elektromobilům.